Volg Yory op Facebook Twitter Pinterest YouTube LinkedIn

Missie | Team Yory | Contact | Nieuwsbrief

Nederlands NL English EN Français FR Deutsch DE Bahasa Indonesia ID

5-stappenplan – Zo vind je een strafvonnis in het BHIC

In dit voorbeeld gaan we op zoek naar een strafvonnis (strafrechtelijk vonnis) in het BHIC, het Brabants Historisch Informatie Centrum).

strafvonnis-bhic-yolanda-lippens-yory2.jpg
Het strafvonnis van Hendrikus van Lieshout uit 1887.

Dit strafvonnis is van de kantonrechter te Waalwijk op 14 juli 1887 tegen Hendrikus van Lieshout. Hendrikus werd op 23 december 1863 te Tilburg geboren als zoon van Arnoldus van Lieshout en Adriana van de Put.

Aan de hand van het 5-stappenplan laten we je in dit voorbeeld zien hoe je aan de gewenste informatie kan komen. Hiertoe hebben we alles weer per stap uitgewerkt.

Stap 1: Wat wil ik weten?

Op de website van het BHIC hebben we in de gevangenisregisters gevonden dat Hendrikus van Lieshout op 14 juli 1887 door de kantonrechter te Waalwijk strafrechtelijk veroordeeld werd wegens een politieovertreding.

Nu we de datum en aard van deze strafrechtelijke uitspraak van de kantonrechter gevonden hebben, willen we ook graag weten voor welk concreet feit hij veroordeeld werd en hoe de rechter tot zijn oordeel is gekomen.

5-stappenplan - Zo vind je een strafvonnis in het BHIC
De inschrijving in het gevangenisregister van Hendrikus van Lieshout op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum1

Stap 2: In wat voor archiefstuk vind ik dat?

Het eerste wat we moeten weten is wat voor soort archiefstuk we nodig hebben over Hendrikus’ gepleegde feiten en de rechtelijke oordeelsvorming. Dit vinden we in het strafrechtelijk vonnis van de kantonrechter van Waalwijk op 14 juli 1887.

Stap 3: Waar vind ik deze archiefstukken?

Nu gaan we achterhalen waar de strafrechtelijke vonnissen van de kantonrechter in Waalwijk bewaard worden. In de tabel van Nederlandse archiefinstellingen in ons 5-stappenplan (zie onder) zien we dat de archieven van de rechtspraak bij een voormalig rijksarchief in de provincie bewaard worden.

In dit geval dus het Brabants Historisch Informatie Centrum, daar Waalwijk in de provincie Noord-Brabant is gelegen.

Tabel met Nederlandse archiefinstellingen

Soort archiefinstelling
Soort archiefstukken
Archiefinstellingen
Nationaal Archief
Archiefstukken met (inter)nationale thema’s: militaire stamboeken, stukken van de Hoge Raad, stukken van voormalige kolonies, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR)
Nationaal Archief
Rijksarchief in de provincie (voormalig)
Archiefstukken met provinciale thema’s en thema’s die van arrondissementen afhankelijk zijn: de rechtspraak (kantongerechten, rechtbanken en gerechtshoven), het kadaster, de kamer van koophandel, het provinciebestuur en voor bepaalde provincies de militaire rechtspraak (krijgsraad)
Brabants Historisch Informatie Centrum, Historisch Centrum Limburg, Zeeuws Archief, Het Utrechts Archief, Het Flevolands Archief, Gelders Archief, Drents Archief, Groninger Archieven, Tresoar, Noord-Hollands Archief, Collectie Overijssel, Nationaal Archief (als provinciaal archief voor de provincie Zuid-Holland)
Gemeentearchief, stadsarchief, streekarchief, regionaal historisch centrum (RHC)
Archiefstukken met gemeentelijke thema’s: het gemeentebestuur (de burgerlijke stand, militieregisters, volksgezondheid, openbare orde, politie), verenigings- en persoonsarchieven, archieven van parochies en kerkgemeenten
O.a. Regionaal Archief Tilburg, Rijckheyt, Streekarchief Goeree-Overflakkee, Gemeentearchief Sluis, Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, Groninger Archieven (voor bepaalde gemeenten), Drents Archief (voor bepaalde gemeenten), Regionaal Archief Alkmaar
Waterschapsarchief
Archiefstukken die de organisatie en uitvoering van waterschappen betreffen: het waterschapsbestuur, kaarten, tekeningen
O.a. Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vechtstromen
bhic archieven en boeken

Stap 4: Hoe vind ik deze archiefstukken?

Vervolgens moeten we op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum de pagina zien te vinden waarop men kan zoeken naar toegangen (vaak ook “archievenoverzicht” genoemd).

Deze pagina laat zich helaas niet zo snel en gemakkelijk vinden.

 • Hiertoe moeten we op de hoofdpagina van de BHIC eerst naar de knop “Archieven en boeken”.

Archievenoverzicht

De knop “Archieven en boeken” brengt ons op de pagina “Archieven”.

 • Hier klikken we linksboven bij het onderdeel “Zoeken in specifieke databases” op “Archievenoverzicht”.
  Dat is uiteindelijk de pagina waar we alle toegangen van het Brabants Historisch Informatie Centrum kunnen raadplegen.
bhic archievenoverzicht
 • Zodra we bij het archievenoverzicht zijn terechtgekomen, gaan we naar sectie “03 Justitie en rechtspraak”.

Hier zullen we de toegang op het archief van de kantonrechter te Waalwijk vinden.

 • We klikken deze rubriek verder open tot de sectie “03.01.04 Vredegerechten, kantongerechten en pachtkamers, 1838 – 1979” welke onder andere over kantongerechten handelt.
5-stappenplan - Zo vind je een strafvonnis in het BHIC
 • Een heel stuk verderop in deze lange lijst komen we toegang “43 Kantongerecht Waalwijk, 1838-1933” tegen. Hier valt de datum van het vonnis, 14 juli 1887, natuurlijk ergens in. Deze toegang klikken we aan.
kantongerecht waalwijk
 • Daarna klikken we in de lijst op “Inventaris”,
 • dan op “Strafzaken“,
 • dan op “Vonnissen en processen-verbaal van rechtszittingen, met bijlagen“.

We moeten inventarisnummer 85 hebben, dat de strafrechtelijke vonnissen van 17 maart t/m 28 juli van het jaar 1887 betreft. Het strafvonnis van Hendrik van Lieshout is van 14 juli. Dus we moeten terugbladeren vanaf de einddatum. Op pagina 942 vinden we zijn strafvonnis, totaal 3 pagina’s.

5-stappenplan - Zo vind je een strafvonnis in het BHIC
BHIC, het geheugen van Brabant
5-Stappenplan voor doodsbriefjes | Laat je voorouders hu eigen verhaal vertellen | Doopinschrijving na 1796
Brief uit 1672 in tijd van oorlog
De geboorteakte van Thimotheus
Jeremias, een brave en dappere officier
De Kolonie van Weldadigheid
‘5-Stappenplan – Zo vind je een strafvonnis in het BHIC’
Referenties
 1. Het register van het Huis van Bewaring op BHIC  ↩
Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief


Ieder kwartaal
Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen?


Zo gebruik je de akte checklist
indie-v-lieshout3.png

Indie van Lieshout (Tilburg, 30 september 1996) is onderzoeker met juridische en historische achtergrond. Daar ik van Nederlands-Belgisch-Duitse afkomst ben, interesseer ik me sterk voor de geschiedenis van deze drie landen. Gedurende bijna tien jaar heb ik ruime ervaring opgebouwd bij het doen van archief- en familiehistorisch onderzoek in Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Mijn specialismen zijn het doen van onderzoek naar interessante en minder gekende negentiende- en twintigste-eeuwse bronnen in Zuid-Nederland en Vlaanderen, onder meer ter verdieping van familiehistorisch onderzoek en daarnaast het doen van archiefonderzoek in het kader van juridische onderwerpen. Ook leverde ik diverse bijdragen aan het werk van archieven, heemkringen en andere historische websites en projecten, vaak ook in het kader van familiegeschiedenis.

Zoek je voorouders op MyHeritage

NL_FTFCbanners_480320_01.png

Zoek je voorouders op Open Archieven

Lees ook...