Volg Yory op Facebook Twitter Pinterest YouTube LinkedIn

Missie | Team Yory | Contact | Nieuwsbrief

Nederlands NL English EN Français FR Deutsch DE Bahasa Indonesia ID

Brief uit 1665 – ‘De ster met staart is een teken van God’

Op 2 januari 1665 schrijft Maertie Nanninghs een brief naar haar man over ‘een teken van God‘.

Brief uit 1665 - 'De ster met staart is een teken van God'
Bron: Piqsels, vallende ster

Ze vertelt dat ze gezond is, “God zij geloofd en gedankt”. Ze hoopt dat ze hetzelfde mag horen van haar “Allerliefste“. Als het niet zo is dan zou het haar grote droefheid geven.

Lang of kort weg?

Jan Willemsen Roos, een bekende, had haar van de week gesproken. Hij vroeg aan haar of zij het liefste had dat haar man lang weg bleef of kort. Ik vroeg mij stiekem wel af wat de intentie van deze vraag is geweest vanuit Jan!

Zij gaf als antwoord dat als “Mijn allerliefste thuis kwam, dat hij altijd welkom is”. Jan Willemsen zei dat haar “liefste” mogelijk in april al thuis kan wezen. Als God zijn gratie en genade geeft.

Ster met een staart

Dan vertelt Maertie over de oorlog tussen Holland en Engeland. Er zouden al 112 schepen zijn opgebracht in Engeland. En dan beschrijft ze iets wat in meerdere brieven staat beschreven binnen de database. Namelijk dat er een ster met een staart gezien is boven Holland. De bevolking ziet het als een teken van God dat hij hen zal beschermen.

Maar Maertie zegt, in tegenstelling tot anderen, dat ze wel zal zien wat God voor hen als bedoeling heeft. En dat ze niets anders kunnen doen dan te bidden of hij zijn straffende hand op wil houden eer hij hen verderft.

Dat ze dag en nacht bid om genade en dat zij geen recht heeft te hopen dat haar allerliefste God niet voor altijd zijn ogen sluit. Alle mensen horen God te vrezen en zich aan zijn geboden te houden. Maertie laat hiermee doorschemeren dat oorlog een straf van God is.

Haar sociale kring

Verder vertelt ze nog wat over haar sociale kring. Dieuwertie is de bruid, zij gaat trouwen. De broer van Iackop Cklaessen (Jacob Klaassen) is de bruidegom. Er is ook een huis verkocht voor 2200 gulden aan schipper Boon. Oom Pieter Joris is overleden.

En dan wordt er nog terloops een zelfmoord benoemt van Simon Cornelissen Bloemendaal. Hij is “zeer bedroefelijk uit deze wereld verhuist en heeft zichzelf op zijn eigen zolder verhangen“.

De gemakkelijkheid waarmee Maertie schrijft verbaasde mij wel. Naar mijn idee was zelfdoding nogal een taboe onderwerp in de geschiedenis. Maar mogelijk was dat onder de gewone burger anders.

Lees hier de transcriptie van de brief

waerde alderliefste saluit
wat aen gaet mijn gesonthaeit is godt sij gelooft en gedanckt noch heelwel hope het selfde van mijn alderlefste mede te hooren waer het anders het soude mijn groote droefhaeit veroorsaeken vorder soo is mijn schrijven als dat ick jan willemsen roos heb gesprooken hij vraghden mijn of ick liefst hadt dat mijn man langhuit bleef of kort ick gaf voor antwoort als mijn alderlieste tuijsquam dat hij mijn al tijt welle koom was hij saeide dat mijn liefste wel in aprijl weltuijs mocht wesen godt geve daer toe sijn graesi 
en engenade dat sulcks met waerhaeit mach ge schide wat aengaet het oorlogh tusschen hollant en engelant is meerals alte waer daer sijn in engelant al hondert en twalef schepen opgebroght alhier in hollant wert een ster met een staert gesien wat dgodt met ons inden sin heeft is hem bekemt voor ons is niet anders te doen dan godt te bidde voorsijngenaetsy[…]genade dat hij sijn hijstraffende hant gelieft op te houden eer hij ons verderue godt bidden de dagh ende naght om genade en geen recht hope dat mijn alderliefste godt altijt voor oogen sal houden want godt te vreesen en sijn geboden te onderhouden dat behoort alle menschen te doen 
en al soo ick verstaen van verschaeiden menschen dat de kappetaein een besonder goet man is een goet voor ganger behoort wel een goet nae volger te hebben voort soo laet ick mijn alder weten als dat dieuwertie de brut is met de knecht daar ul van germet of gesaeit was en peet niesie met de man uit het proef huijs en iackop cklaessen broeder is de bruidegom en het huijs is verkoht voer 22 hondert gulden aen schipper boon 
en oom pieters joris is doot en sijmon cornelissen blooemendael is seer bedroefdelijck uit dese werelt verhuijst heft hem op sijn aeigen solder ver hangen onse fiedel het drie jongen honden aeindige en bevele ul de godelijcke bescherminge des alderhoogste 
en sijt vriendelijck ge groet van mijn ul huijs vrou groet van van mijn de kapetaein en iacop cklaessen en voort daer het te […]pas komt en ian pietersen is nae de poelie om seet en dat tot kales te brengen soo ghij hem daer spreeckt soo seght hem veel goede naght van mijn 
en dat sijn vrou en sijn dochtr noch wel te pas sij aendige wende wensche mijn alderliefste een geluck saligh nievwe iaer met al het volck maerinsonderhaeit de kpetaein en iacop cklaessen niet te vergeten en trijn gerres […]doet mijn lefste en iacop cklaessen oock groeten
ul huijs vrou Maertie Nanninghs
in hooren den 2 iannwari 1665

Lees hier de handgeschreven brief

Schandelijke moord op broers de Witt
Publiceer je stamboom online
Jeremias, een dappere officier
Zo geef je je voorouders een plekje
Brief uit 1665 – ‘De ster met staart is een teken van God’
Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief


Ieder kwartaal
Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen?


Zo gebruik je de akte checklist
rosita-olivier3.jpeg

Mijn naam is Rosita Olivier, geboren in 1989 te Nieuw-Lekkerland. ZZP’er van RoosGenealogie. Vanaf 2002 houd ik mij al bezig met stamboom onderzoek. Opgegroeid met het internet ben ik zeer ervaren met digitaal onderzoek binnen de genealogie. Naast het onderzoeken van stambomen heb ik ruim 15 jaar gewerkt binnen de zorg.
De combinatie van mijn interesses in stamboom onderzoek, psychologie, geschiedenis, pedagogiek en maatschappelijke ontwikkelingen maken dat ik vanuit andere perspectieven dan enkel ruwe data kijk naar een familie geschiedenis.

Heeft u vragen aan mij over een bepaald artikel, wensen om je eigen achternaam, stamreeks en/of stamboom te laten onderzoeken of een andere vraag, neem dan contact op via onderstaande kanalen.

rosita-olivier3.jpeg

Mijn naam is Rosita Olivier, geboren in 1989 te Nieuw-Lekkerland. ZZP’er van RoosGenealogie. Vanaf 2002 houd ik mij al bezig met stamboom onderzoek. Opgegroeid met het internet ben ik zeer ervaren met digitaal onderzoek binnen de genealogie. Naast het onderzoeken van stambomen heb ik ruim 15 jaar gewerkt binnen de zorg.
De combinatie van mijn interesses in stamboom onderzoek, psychologie, geschiedenis, pedagogiek en maatschappelijke ontwikkelingen maken dat ik vanuit andere perspectieven dan enkel ruwe data kijk naar een familie geschiedenis.

Heeft u vragen aan mij over een bepaald artikel, wensen om je eigen achternaam, stamreeks en/of stamboom te laten onderzoeken of een andere vraag, neem dan contact op via onderstaande kanalen.

Zoek je voorouders op MyHeritage

NL_FTFCbanners_480320_01.png

Zoek je voorouders op Open Archieven

Lees ook...