Volg Yory op Facebook Twitter Pinterest YouTube LinkedIn

Missie | Team Yory | Contact | Nieuwsbrief

Nederlands NL English EN Français FR Deutsch DE Bahasa Indonesia ID

Brief uit 1780 – Neefje uit Ceylon komt inwonen

In 1780 stuurt juffrouw Moens een brief naar haar oom op Ceylon, fort Jaffnapatnam te Sri Lanka over haar neefje, het leven en haar school.

Brief uit 1780 - Neefje uit Ceylon komt inwonen
Bron: Wikimedia, Binnenplaats fort Jaffnapatnam, Ceylon, C. Steiger, 1710

Samen met haar andere oom en haar nichtje met de achternaam Spieringh heeft zij haar Neefje, die tevens Raket van zijn achternaam heet, opgehaald van het schip ’t Huisom.

Vermoedelijk is het jongetje te Ceylon geboren. Oom Bartholomeus verblijft namelijk, tezamen met andere familie, op Jaffnapatnam te Ceylon. Vermoedelijk ook de ouders van deze P.M. Moens, maar deze kunnen ook zijn overleden.
Haar broers wonen bij “voogden” in Nederland. Zij bij haar oom en tante Spieringh.

“Hij is vol van grappen”

Het jongetje zal gaan wonen bij haar en haar oom en tante. Het is een hele verandering, want ze zijn het niet meer gewend kleine kinderen in huis te hebben. Het is een wild jongetje, maar ook erg lief met een goed humeur. Ze vermaken zich dikwijls met hem, want hij is vol van grappen en doet niet anders dan de gehele dag zingen en lachen.

Ziekte in Delft en Vlissingen

Zijzelf is voorgoed van de school in Utrecht af gegaan. Ze zou nu eigenlijk direct voor twee jaar naar een school in Delft gaan, maar dat gaat niet door vanwege de “ziektens” aldaar, die ook hier (in Vlissingen) rondging. Ze blijft van de winter maar thuis van school, en gaat daarna starten met de school in Delft. Gelukkig is ze gebleven, schrijft ze, want kort na terugkomst van school werd ze aangestoken met dagen koorts. Want de liefde en zorg die ze van haar oom en tante kreeg, zou ze op die school nooit gekregen hebben.

Respect

Haar broers hebben al twee prijzen gekregen, dat geeft hun voogden veel genoegen. Ze verzoekt haar oom om de aldaar aanwezige familie die op Ceylon woont haar respect te geven.  Dat klinkt toch alsof er flink wat aanzien is vanuit het jonge nichtje naar de familie aldaar.
Jaffnapatnam was een oord in Sri Lanka, vanaf 1658 tot en met 1796 in handen van de VOC. In het Fort woonden de Nederlandse VOC handelaren met hun gezinnen. De kinderen werden veelal naar Nederland gestuurd voor onderwijs. Zoals ook in dit gezin werden ze opgevangen door familie.

Lees hier de transcriptie van de brief

Wel Edele Agtb: Heer Den Heere Bartholomeus Iacobus Raket
Commandeur te Jaffanapathnam

Aan den Wel Ed: Agtb: Heer Raket te Jaffanapathnam

Waarde en Hooggeagte Oom!

Brief uit 1780 - Neefje uit Ceylon komt inwonen
Pixabay
Bron: Pixabay

Al Schoon ik het geluk niet hebbe mogen genieten van dit jaar een brief van UWEds: Agtb: te ontfangen Zo neme egter de vrijheid UWEds: Agtb: door dese seer ootmoedig te bedanken voor de patjeree Chits daar UWEds: Agtb: de goedheid hebt gehad mij mede te begunstigen; ik moet betuigen Waarde Oom ik nog geen eene Chits hebbe die so na mijn Smaak is als dese en hoope se ook te gebruiken ter gedagtenis van mijne Waarde Oom die ik Wel Wenschte gelegendheid te hebben van te konnen toonen door daden hoe veel ik aan Zijn Ed: Agtb: Verpligt ben; in Wiens liefde en vriendschap ik mij verder aan bevele.

Ik hebbe het genoegen gehad om met mijne Waarde Oom en Nigt Spieringh ons Neefje Raket (van’ t Schip’ t huisom.) aftehalen, het is voor Oom en Tante weder eene gehele verandering want hun Eds: Zijn niet meer gewend kleine kinderen in huis te hebben, er zal aan hem nog al wat te veranderen zijn want is braaf Wild dog egter een lief kind en heeft een goed humeur.

Wij vermaken ons dikwils met hem want hij is vol grappen en doet den gehelen dag niet als zingen en laggen. Oom heeft mij van de Zomer van Utr: afgehaald alwaar ik mijne beleidenisse gedaan hebbe en ben nu voor goed van dat School af en zoude voor de Winter nog voor een jaar of twee op een ander School te Delft gegaan hebben,

dog door de Ziektens die aldaar zo wel als hier grosseerden is Oom en Tante geresolveert mij van de Winter bij hun Eds: te houden om mij dan in het voorjaar bij leven en welsijn aldaar heen te brengen; en gelukkig ik gebleven ben want kort daarop Wierd ik aangetast van de anderen daagsche koorts, zo dat mijne Waarde Oom Wel kan begrijpen het voor mij ook genoeglijker is; gebleven te Zijn Want ik aldaar met so veel liefde en Zorge niet Zoude opgepast Zijn geweest als bij mijne Waarde Oom en Tante.

mijne lieve Broeders gaan ook nog in alle naarstigheid Voort Want Sij hebben elk al 2 prijsen gekregen zo dat sij de Voogden bij aanhoudendheid genoegen geven.

versoeke vriendelijk de aldaar aanwesende familje van mijn respect te versekeren; en na UWEd: Agtb: in Jehova’s veilige bewaring en mij in UWEds: Agtb: liefde en vriend

Waarde en Hooggeagte Oom
UWEds: Agtb: O: D: Dienaresse en
Seer liefhebbende Nigt
P: M: Moens
flissingen den 6 decemb: 1780

Lees hier de handgeschreven brief

Taaldiversiteit Frans-Vlaams aktes | Mijn oma, de soldaat | Bezoek het Famillement | Zet je stamboom online
Documenten uit de 2e WO inzien
De plantage van onze voorouders
Als de geschiedenis in je opstaat
Herkomstonderzoek eenvoudiger gemaakt
‘Brief uit 1780 – Neefje uit Ceylon komt inwonen’
Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief


Ieder kwartaal
Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen?


Zo gebruik je de akte checklist
rosita-olivier3.jpeg

Mijn naam is Rosita Olivier, geboren in 1989 te Nieuw-Lekkerland. ZZP’er van RoosGenealogie. Vanaf 2002 houd ik mij al bezig met stamboom onderzoek. Opgegroeid met het internet ben ik zeer ervaren met digitaal onderzoek binnen de genealogie. Naast het onderzoeken van stambomen heb ik ruim 15 jaar gewerkt binnen de zorg.
De combinatie van mijn interesses in stamboom onderzoek, psychologie, geschiedenis, pedagogiek en maatschappelijke ontwikkelingen maken dat ik vanuit andere perspectieven dan enkel ruwe data kijk naar een familie geschiedenis.

Heeft u vragen aan mij over een bepaald artikel, wensen om je eigen achternaam, stamreeks en/of stamboom te laten onderzoeken of een andere vraag, neem dan contact op via onderstaande kanalen.

Zoek je voorouders op MyHeritage

NL_FTFCbanners_480320_01.png

Zoek je voorouders op Open Archieven

Lees ook...