Disclaimer voor Yory

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Yory (Yolanda Lippens), zoals deze beschikbaar is gesteld door Yory. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt, mits u de bronvermelding ‘Yolanda Lippens‘ in uw tekst opneemt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yory is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Yory.

Geen garantie op juistheid

Yory streeft naar een zo actueel en correct mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Mits ik gewezen word op terechte fouten, dan zal ik deze direct corrigeren, neem daarvoor contact met mij op.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie. Yory heeft het recht om deze materialen te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande melding. Yory aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen via hyperlinks.

Geen inkomsten

Yolanda Lippens (Yory) is heeft geen KvK inschrijving, is non-profit, onafhankelijk, vraagt en ontvangt geen geld of vergoedingen voor diensten of promotie van derden. De commerciële diensten van derden die ik aanreik, geniet ik geen financieel voordeel van.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Yolanda Lippens
oktober 2021

Stamboom splitsen?
Ouders aanhechten
Over betrouwbaarheid
Wie zoekt wie?
Een erfenis!
Vaarwel Nederland
Fabels en mythes
Zo jong overleden
Wat is een proband?
Disclaimer voor Yory

Webinars en Live Overzicht handleidingen Kranten van vroeger
Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief

Je ontvangt maandelijks nieuwe artikelen
Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Tip: Zo gebruik je de akte checklist

Interessante artikelen

Aan de slag met zoeken

yory