Disclaimer voor Yory

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Yory (Yolanda Lippens), zoals deze beschikbaar is gesteld door Yory. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt, mits u de bronvermelding ‘Yolanda Lippens’ in uw tekst opneemt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yory is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Yory.

Geen garantie op juistheid

Yory streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Mits ik gewezen word op terechte fouten, dan zal ik deze direct corrigeren.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Yory heeft het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande melding. Yory aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks verwezen wordt.

Geen inkomsten

Yolanda Lippens (Yory) is heeft geen KvK inschrijving, is non-profit, onafhankelijk, vraagt en ontvangt geen geld of vergoedingen voor diensten of promotie van derden. De commerciële diensten van derden die worden aangereikt, geniet ik geen voordeel van.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Yolanda Lippens
mei 2020

Lees ook:

Relaties en huwelijk: kranten van vroeger
Verloren en gevonden: kranten van vroeger
Mijnheer de Redacteur! Kranten van vroeger
Afstaan van kinderen: kranten van vroeger
Verloren en gevonden: kranten van vroeger
Nieuws: kranten van vroeger
Oproepen: kranten van vroeger
Spotprenten: kranten van vroeger
Genealogie en stamboomonderzoek
Facebook Live: Verrijk je stamboom (1/3)
Afmelden nieuwsbrief Yory
Klachten en vuile laster: kranten van vroeger

DTB, geboorte, huwelijksregistersFoto’s ordenen VastlopersMijn vooroudersReünie organiseren

Webinars en Live Overzicht handleidingen Kranten van vroeger
Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Tip: Zo gebruik je de akte checklist
Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief

Je ontvangt maandelijks nieuwe artikelen

Interessante artikelen

Aan de slag met zoeken

yory