Volg Yory op Facebook Twitter Pinterest YouTube LinkedIn

Missie | Team Yory | Contact | Nieuwsbrief

Nederlands NL English EN Français FR Deutsch DE Bahasa Indonesia ID

5-stappenplan – Memorie van successie in het Nationaal Archief

In dit voorbeeld gaan we op zoek naar de memorie van successie van Johannes Theodorus van Dalen in het Nationaal Archief.

memorie-successie-tv-dalen-yolanda-lippens-yory2.jpg
Nationaal Archief, Memorie van Successie van J.T. van Dalen

Johannes Theodorus werd op 10 februari 1816 te Leiden geboren en overleed daar op 3 juli 1864. Aan de hand van het 5-stappenplan laten we je zien hoe je aan de gewenste informatie kan komen.

Stap 1: Wat wil ik weten?

Op de website van Erfgoed Leiden hebben we in de overlijdensregisters gevonden dat Johannes Theodorus van Dalen op 3 juli 1864 te Leiden is overleden. Nu we zijn overlijdensdatum en -plaats gevonden hebben, willen we uiteraard ook nog weten wat de eventuele bezittingen en nalatenschap was van Johannes Theodorus.

Stap 2: In wat voor type archiefstuk vind ik dat?

Het eerstvolgende dat we ons moeten afvragen is in wat voor type of soort archiefstuk we de informatie over de nalatenschap van J.T. van Dalen kunnen achterhalen. Omdat dit in deze situatie niet voor zich spreekt, althans niet voor de gemiddelde onderzoeker, zullen we online op onderzoek uit moeten gaan.

Hiertoe gebruiken we diverse zoektermen op Google. Met de zoekterm “nalatenschap bezittingen archiefstukken” stuiten we direct op een interessante bron, de zogeheten memories van successie.

Google memorie van successie
Resultaat van Google

Stap 3: Waar vind ik deze archiefstukken?

Nu we weten dat we de informatie omtrent de nalatenschap van Johannes Theodorus in memories van successie kunnen vinden, moeten we zien te achterhalen waar deze in Leiden bewaard worden. Op de site van Het Utrechts Archief valt er meer over deze bron te lezen. Namelijk dat bij Het Utrechts Archief enkel de memories van successie van de provincie Utrecht worden bewaard.

Wij zijn bij Het Utrechts Archief dus niet aan het juiste adres voor de memories van successie van Leiden en dus zullen we bij het Nationaal Archief op zoek moeten gaan. Johannes Theodorus is namelijk in Leiden in de provincie Zuid-Holland overleden. En het Nationaal Archief dient ook als archief voor de provincie Zuid-Holland, zoals blijkt uit tabel 1 over Nederlandse archiefinstellingen in ons 5-stappenplan (zIe onder).

Archiefinstellingen

Soort archiefinstelling
Soort archiefstukken
Archiefinstellingen
Nationaal Archief
Archiefstukken met (inter)nationale thema’s: militaire stamboeken, stukken van de Hoge Raad, stukken van voormalige kolonies, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR)
Nationaal Archief
Rijksarchief in de provincie (voormalig)
Archiefstukken met provinciale thema’s en thema’s die van arrondissementen afhankelijk zijn: de rechtspraak (kantongerechten, rechtbanken en gerechtshoven), het kadaster, de kamer van koophandel, het provinciebestuur en voor bepaalde provincies de militaire rechtspraak (krijgsraad)
Brabants Historisch Informatie Centrum, Historisch Centrum Limburg, Zeeuws Archief, Het Utrechts Archief, Het Flevolands Archief, Gelders Archief, Drents Archief, Groninger Archieven, Tresoar, Noord-Hollands Archief, Collectie Overijssel, Nationaal Archief (als archief voor de provincie Zuid-Holland)
Gemeentearchief, stadsarchief, streekarchief, regionaal historisch centrum (RHC)
Archiefstukken met gemeentelijke thema’s: het gemeentebestuur (de burgerlijke stand, militieregisters, volksgezondheid, openbare orde, politie), verenigings- en persoonsarchieven, archieven van parochies en kerkgemeenten
O.a. Regionaal Archief Tilburg, Rijckheyt, Streekarchief Goeree-Overflakkee, Gemeentearchief Sluis, Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, Groninger Archieven (voor bepaalde gemeenten), Drents Archief (voor bepaalde gemeenten), Regionaal Archief Alkmaar
Archiefstukken die de organisatie en uitvoering van waterschappen betreffen: het waterschapsbestuur, kaarten, tekeningen
O.a. Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vechtstromen

Stap 4: Hoe vind ik deze archiefstukken?

Vervolgens moeten we op de site van het Nationaal Archief de pagina zien te vinden waarop men kan zoeken naar toegangen (vaak ook “archievenoverzicht” genoemd). Deze pagina laat zich helaas niet zo snel en gemakkelijk vinden. Hiertoe moeten we op de hoofdpagina van de site van het Nationaal Archief eerst naar de knop “Onderzoeken”.

Memorie van Successie vinden in het Nationaal Archief
De site van het Nationaal Archief

Als we daar zijn aanbeland, scrollen we eerst een heel stuk naar de beneden op de pagina, totdat we aan de linkerzijde van de pagina het item “Archieven” aantreffen. Hier klikken we dan ook op.

Op de pagina “Archieven” scrollen we tot we aan de rechterzijde een informatieblok “Praktische informatie” tegenkomen. Klik hier op “Archievenoverzicht”. Dat is uiteindelijk de pagina waar we alle toegangen van het Nationaal Archief kunnen raadplegen.

archievenoverzicht

Zoeken naar ‘Memories van Successie’

Zodra we bij het archievenoverzicht zijn terechtgekomen, zoeken we met behulp van de zoekmachine naar “memories van successie”.

Memorie van Successie vinden in het Nationaal Archief

Vervolgens klikken we op de toegang “3.06.05 Inventaris van de Memories van Successie van Zuid-Holland, 1806-1927” aan.

Hier klikken we aan de linkerkant op de rubriek “2.4 Ontvangers van de successierechten, 1818-1927”. Vervolgens klikken we op “2.4.09 Kantoor Leiden“.

Aan de rechterkant van de pagina verschijnt een lijst met alle inventarisnummers van Leidse memories van successie. In die lijst scrollen we net zo ver naar beneden, totdat we bij de memories van successie van 1864 zijn aangekomen.

inventaris nationaal archief
Diverse inventarisnummers van de memories van successie van het kantoor te Leiden

Stap 5: Hoe raadpleeg ik deze archiefstukken?

Zoals we zullen zien, zijn deze memorie van successie in het archief wel gedigitaliseerd (maar nog niet getranscribeerd). Het is nu slechts een kwestie van de juiste scans zien te vinden, die horen bij de memorie van successie van Johannes Theodorus van Dalen.

Op pagina 27 (van 240) vinden we de juiste scan!

Memorie van Successie vinden in het Nationaal Archief
De scan met het omslagvel van de Memorie van Successie van J.T. van Dalen
Een opmerkelijke familie in Albrandswaard
Kolonie van Weldadigheid
Vroeger was vaak verhuizen normaal
Publiceer je stamboom online
U heeft zojuist gelezen: ‘Memorie van Successie vinden in het Nationaal Archief’
Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief


Ieder kwartaal
Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen?


Zo gebruik je de akte checklist
indie-v-lieshout3.png

Indie van Lieshout (Tilburg, 30 september 1996) is onderzoeker met juridische en historische achtergrond. Daar ik van Nederlands-Belgisch-Duitse afkomst ben, interesseer ik me sterk voor de geschiedenis van deze drie landen. Gedurende bijna tien jaar heb ik ruime ervaring opgebouwd bij het doen van archief- en familiehistorisch onderzoek in Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Mijn specialismen zijn het doen van onderzoek naar interessante en minder gekende negentiende- en twintigste-eeuwse bronnen in Zuid-Nederland en Vlaanderen, onder meer ter verdieping van familiehistorisch onderzoek en daarnaast het doen van archiefonderzoek in het kader van juridische onderwerpen. Ook leverde ik diverse bijdragen aan het werk van archieven, heemkringen en andere historische websites en projecten, vaak ook in het kader van familiegeschiedenis.

Zoek je voorouders op MyHeritage

NL_FTFCbanners_480320_01.png

Zoek je voorouders op Open Archieven

Lees ook...