Volg Yory op Facebook Twitter Pinterest YouTube LinkedIn

Missie | Team Yory | Contact | Nieuwsbrief

Nederlands NL English EN Français FR Deutsch DE Bahasa Indonesia ID

Juridisch advies en rechtspraak bij stamboomonderzoek

Collega hobby genealoog Indie van Lieshout vroeg mij laatst of een apart forum over juridisch advies en rechtspraak bij stamboomonderzoek zinvol was.

juridisch-stamboomonderzoek-pixabay-yory
Foto: Pixabay

Waarna ik meteen dacht ‘wat vreemd dat we dit nog niet hebben!’. Daaropvolgend kwam mijn verzoek aan hem of hij hier een artikel over kon schrijven, omdat dit goed aansluit bij het doel van deze website.

Juridisch forum

Nog steeds is het Stamboomforum groeiende, niet alleen in bezoekers- en ledenaantallen, maar ook wat betreft nieuwe subfora en steeds gevarieerde onderwerpen.

Steeds vaker zie ik berichten die veel te maken hebben met juridische onderwerpen. Zoals:

Dat laatste onderwerp is misschien wel een van de grootste juridisch gerelateerde problemen binnen stamboomonderzoek op dit moment.

Iets meer over Indie

Zelf ben ik een laatstejaarsstudent ‘Bachelor of Laws’ in Tilburg. Ik merk steeds vaker dat deze studierichting mij goed ligt. Dat hoor ik ook van andere mensen in mijn netwerk. Hoewel ik mezelf dan jurist mag noemen, ben ik absoluut geen doorsnee jurist. Buiten deze studie ben ik al jarenlang met geschiedenis en familiegeschiedenis bezig.

Een bijzonder interessante bezigheid. Zeker nu er de laatste jaren heel veel nieuwe soorten bronnen bijkomen. Denk maar aan de gevangenisregisters, vonnisboeken, doodsbriefjes en nog vele andere bronnen.

‘Advocaat: maakt recht wat krom is.
Paul Jacobs, Vlaams auteur (1949-)


Verschuiving in de genealogie

In de genealogische wereld valt ook wel een geleidelijke verschuiving waar te nemen van de interesse van de doorsnee onderzoeker. Waar deze vroeger voornamelijk bij de primaire bronnen (burgerlijke stand, bevolkingsregisters, parochieregisters) lag, begint deze interesse zich steeds meer te verbreden naar secundaire bronnen.

Deze verschuiving wordt ook grotendeels mogelijk gemaakt door de inspanningen van onze archieven. Steeds meer archieven worden namelijk gedigitaliseerd.

Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft hier een nieuwe koers mee ingezet. Doordat deze bronnen meer beschikbaar komen, wordt het voor de gemiddelde onderzoeker makkelijker aan dit onderzoek verrijkend materiaal te komen.

Met als gevolg nieuwe vragen

Wat ik persoonlijk merk, is dat deze verschuiving van interesse ook vaak zorgt voor heel veel nieuwe vragen. Daarmee dus ook op het juridische vlak, dat voor velen een tamelijk onbekend terrein is.

De juridische wereld is niet alleen een kwestie van de wettekst lezen, maar ook van het interpreteren van de wettekst. En vooral deze in samenhang te zien met de omstandigheden van die situatie.

Je zou zeker kunnen stellen dat juridisch-historisch onderzoek als een apart onderzoeksterrein te beschouwen valt. Als een soort multidisciplinaire wetenschap. Alleen is deze wetenschap in Nederland over het algemeen minder ingeburgerd dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Voorbeelden van vragen

Het vergt kennis van zowel de geschiedwetenschap als van de rechtswetenschap om met historische juridische zaken uit de voeten te kunnen. Dat is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk.

Regelmatig zie ik op Stamboomforum vragen voorbij komen als:

  • “Wanneer is de echtscheiding definitief en welke datum moet ik aanhouden?”
  • “Betekent erkenning ook dat iemand de echte vader is?”
  • “Welke nationaliteit heeft iemand in deze situatie?”
  • “Kan iemand mij de betekenis van deze notariële akte uitleggen?”

Je hebt dan al snel met meerdere aspecten te maken:

  • om wie of welke personen gaat het,
  • in welke context speelt dit zich af,
  • in welke periode is dit gebeurd en
  • welke wet en welk wetsartikel is hier dan op van toepassing?

Juridisch advies bij stamboomonderzoek

Dit was voor mij de aanleiding om het Stamboomforum te vragen een subforum te maken met als titel “Rechtspraak en juridisch”. En dat vonden ze een goed idee! Sommige onderwerpen zijn zo op internet te vinden, maar vaak wordt het lastig als je niet in de juridische wereld en terminologie thuis bent.

De bedoeling is dat dit forum een soort van brug zal vormen tussen de juridische en geschiedkundige wereld, waar ik hier graag persoonlijk een bijdrage aan wil leveren.

Ik ben in ieder geval erg verheugd dat mijn voorstel door het Stamboomforum met open armen is ontvangen. Hopelijk kunnen we met dit zoveelste nieuwe subforum het succes van het Stamboomforum weer een klein beetje uitbreiden.

Bronnen bij juridisch stamboomonderzoek

Rolboeken arrondissementsrechtbanken Rekesten Uitspraken Hoge Raad

Scrappen met je stamboom
Favoriete personen
Kwartierstaten Yolanda Lippens
Je voorouders eren is een must
Stamboom publiceren bij GO
Geschiedenis rechtspraak
Je stamboom interpreteren
Pinterest voor je stamboom
Verrijk je stamboom (1/3)
Zoek in het leger van Napoleon
‘Juridisch advies en rechtspraak bij stamboomonderzoek’
Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief


Ieder kwartaal
Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen?


Zo gebruik je de akte checklist
indie-v-lieshout3.png

Indie van Lieshout (Tilburg, 30 september 1996) is onderzoeker met juridische en historische achtergrond. Daar ik van Nederlands-Belgisch-Duitse afkomst ben, interesseer ik me sterk voor de geschiedenis van deze drie landen. Gedurende bijna tien jaar heb ik ruime ervaring opgebouwd bij het doen van archief- en familiehistorisch onderzoek in Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Mijn specialismen zijn het doen van onderzoek naar interessante en minder gekende negentiende- en twintigste-eeuwse bronnen in Zuid-Nederland en Vlaanderen, onder meer ter verdieping van familiehistorisch onderzoek en daarnaast het doen van archiefonderzoek in het kader van juridische onderwerpen. Ook leverde ik diverse bijdragen aan het werk van archieven, heemkringen en andere historische websites en projecten, vaak ook in het kader van familiegeschiedenis.

Zoek je voorouders op MyHeritage

NL_FTFCbanners_480320_01.png

Zoek je voorouders op Open Archieven

Lees ook...