Laat foto’s uit vreemdelingendossiers bij het FelixArchief scannen

De Antwerpse vreemdelingenpolitie hield dossiers bij van alle (buitenlandse) vreemdelingen die zich in de stad vestigden. Deze vreemdelingendossiers worden bij het FelixArchief bewaard. De dossiers zijn zowel via de site van het FelixArchief als van FamilySearch te raadplegen. De dossiers zijn inmiddels met zekerheid een van de veel door (stamboom)onderzoekers geraadpleegde bronnen.

FelixArchief
Van Lieshout, Cornelia Joanna, Antwerpen 1962 (links: scan door FelixArchief, rechts: originele scan)

Foto’s vanaf de jaren 1920

Het bijzondere aan deze vreemdelingendossiers is, dat zij vanaf ongeveer de jaren 1920 regelmatig ook foto’s van de betreffende vreemdeling(en) bevatten. Afhankelijk van hoe lang iemand in de stad Antwerpen verbleef, kan je foto’s vinden van de vreemdeling op zowel jongere als oudere leeftijd. Deze foto’s werden gemaakt om de vreemdeling te kunnen identificeren en om bijvoorbeeld een inlichtingen- of identiteitskaart te kunnen maken.

Lage kwaliteit

Sommige onderzoekers weten dit al, maar helaas zijn de foto’s in de scans van vreemdelingendossiers van tamelijk lage kwaliteit. De vreemdelingendossiers van het huidige district Antwerpen zijn daarnaast ook nog grotendeels in zwart-wit gescand. Hierdoor zijn de details van de foto in veel gevallen voor een aanzienlijk deel verdwenen, wat natuurlijk jammer is.

Scanopdracht

Gelukkig kan je de foto’s uit deze verschillende vreemdelingendossiers door het FelixArchief laten scannen. Eén scanopdracht kost je 12 euro, maar levert je wel een scan van de foto in hoge resolutie op. Belangrijk is om bij je aanvraag te vermelden dat je enkel een scan van de foto in het dossier wil. En niet van de pagina in het dossier in zijn geheel.

‘Fotografie is het inventariseren van sterfelijkheid.
Susan Sontag, Amerikaans schrijfster (1933-2004)


Merkbaar verschil

Voornamelijk bij de dossiers van het huidige district Antwerpen – die in het zwart-wit – is het beslist de moeite om foto’s uit deze dossiers te laten scannen. Het verschil tussen de zwart-witscan en de scan door het FelixArchief is aanzienlijk. Zie zo ook de voorbeelden in dit artikel van het dossier van Van Lieshout, Cornelia Joanna (Tilburg, 14 augustus 1886 – Zwijndrecht, 18 juli 1966).

Conclusie

Het laten scannen van foto’s uit de Antwerpse vreemdelingendossiers is beslist de moeite! Hoewel je 12 euro per foto betaalt, is het verschil in kwaliteit aanzienlijk.

Laat foto's uit vreemdelingendossiers bij het FelixArchief scannen!
Van Lieshout, Cornelia Joanna, Antwerpen 1930 (links: originele scan, rechts: scan door FelixArchief)

Overzicht bronnen voor onderzoek

Reproductietarieven FelixArchief Vreemdelingendossiers zoeken Informatie vreemdelingendossiers

Open Archieven

Vreemdelingendossiers Vreemdelingenregister

Doodsoorzaken in NL en BE | Recente gegevens zijn moeilijk te vinden! | Een stiefkind of adoptiekind toevoegen
Deel dit artikel op

Ga naar de auteurspagina

Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief

Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Tip: Zo gebruik je de akte checklist

Interessante artikelen

Aan de slag met zoeken

yory
Deel dit artikel op