Privacyverklaring

Ik ben me ervan bewust dat je vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor belangstellenden en abonnees op de nieuwsbrief van Yory, ofwel Yolanda Lippens.

Ik respecteer de privacy van mijn lezers en abonnees en ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacyverklaring informeer ik jou over de wijze waarop ik jouw persoonsgegevens kan verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Dat ben ik, Yolanda Lippens.

Voor welke doeleinden verwerk ik welke persoonsgegevens?

Ik verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.

Doel: Informeren

Om jou als abonnee periodiek via de nieuwsbrief te informeren over wat relevant voor jou kan zijn: jouw e-mailadres.

Doel: hulpvraag

Om jou als aanvrager te kunnen helpen met je vraagstuk m.b.t. een overleden persoon in jouw stamboom: jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast de (vrij) ingevulde informatie over de inmiddels overleden persoon.

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden alleen door jou aan mij verstrekt, via het invullen van een formulier, of via de email.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Deze site is daarvoor o.a. SSL/TLS beveiligd.

Alleen ik heb toegang tot jouw persoonsgegevens.

Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

  • Recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
  • Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens;
  • Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
  • Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen via mijn contactformulier waarna je binnen 48 uur een bevestiging zal ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Ik verstrek jouw persoonsgegevens niet aan derden. Als je de zoekfunctie van Genealogie Online gebruikt, wordt je direct doorgeleid naar die site.

Verzamelen van cookies

Ik verzamel geen cookies. Het kan wel zijn dat derde partijen die op mijn site staan vermeld, cookies verzamelen. Bij Google Analytics heb ik jouw IP adres gemaskeerd en staan ‘gegevens delen’ op uit. Ik maak geen gebruik van Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens langer te bewaren.

Wijzigingen

Ik hou mij het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Ik zal je hiervan op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen.

Afmelden nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je af te melden. Hou er wel rekening mee dat je dan belangrijke informatie kan missen.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of Yory aan dit privacybeleid voldoet. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met mij opnemen.

Yory, Yolanda Lippens

mei 2020

Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief

Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Tip: Zo gebruik je de akte checklist

Interessante artikelen

Aan de slag met zoeken

yory
Deel dit artikel op