Volg Yory op Facebook Twitter Pinterest YouTube LinkedIn

Missie | Team Yory | Contact | Nieuwsbrief

Nederlands NL English EN Français FR Deutsch DE Bahasa Indonesia ID

De kruiwagenstraf voor het stelen van een onderbroek

Vroeger waren de straffen behoorlijk zwaar voor klein vergrijpen, zoals de kruiwagenstraf voor het stelen van een onderbroek.

Veroordeeld tot de kruiwagenstraf voor een onderbroek
Bron: orengrad.ru, de kruiwagenstraf wordt toegepast

Op 5 juli 1853 verbond ene Albert de Mos (18 jaar oud, ‘s Gravenhage) zich als Marinier 3e Klasse voor 6 jaar bij het Corps Mariniers. Hiervoor ontving hij handgeld van vijfentwintig Gulden. Maar vierenhalf jaar later gaat het volledig mis.

De aanklacht

Onderbroek gestolen

Aanklacht in de zaak van Albert de Mos, Marinier in de 2e Compagnie van het Corps Mariniers. Extract uit het Register der Resolutiën van het Hoog Militaire Gerechtshof, Vrijdag den 5e Februari 1858:

Overwegende dat de beklaagde voldoende is bevestigd, dat hij gelegerd zijnde te Willemsoord aan ’t Nieuwe Diep (Den Helder), zich op de zeventiende januari van dit jaar woonachtig in het Haags Kwartier van het Corps zich op ene arglistige wijze heeft meester gemaakt van een onderbroek, behorende tot de militaire goederen van de marinier Ludwig Friedrich Kolbe; de uitrusting de Kazerne heeft uitgedragen en ten zijne behoeve heeft verkocht.

De uitspraak

Straf tot de kruiwagen

Veroordeeld tot de kruiwagenstraf voor een onderbroek

Nadat de beklaagde heeft bekend, wordt de volgende uitspraak gedaan door het Gerechtshof:

Verklaart den beklaagde schuldig aan het bestelen van een Kameraad in het Slaapkwartier van het Corps;
Verklaart den beklaagde vervallen van den militairen stand en veroordeelt hem tot de straf van de kruiwagen gedurende de tijd van drie jaren;
Veroordeelt de beklaagde uiteindelijk in de kosten en misen van Justitie, alsmede in de proceskosten van de Krijgsraad.

Aldus gevonnist door de Krijgsraad van Noord-Holland, te Haarlem, den tweeden Februari 1800 achten vijftig.

Albert wordt na de uitspraak in februari 1858 te werk gesteld in het militair detentiecentrum te Oegstgeest. Hij moet daar dan als 22-jarige de 3 jaar dwangarbeid verrichten. Hij komt echter te overlijden op 25-01-1861 te Oegstgeest (oud 25 jaar, twee weken voordat zijn straf erop zit).

Onduidelijkheden

Ad. 1) Onderbroekenlol. Het blijft onduidelijk, waarom hij een onderbroek heeft gestolen en verkocht. Mogelijk zat hij in geldnood, maar diefstal van een kameraad werd in de 19e eeuw zeer zwaar bestraft, zoals blijkt.

Ad. 2) Vervallen militaire stand. Een zware straf, mogelijk een schande in zijn familie, welke eerst tegen hem als marinier hadden opgekeken. Ook de bonus aan het eind van die 6 jaar verbintenis, vaak meer dan een jaarsalaris, zou hij niet meer ontvangen.

Ad. 3) De kruiwagenstraf. De straf met een kogel aan het been van een gevangene werd in de 19e eeuw, afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden, vaak vervangen door “de straf met de kruiwagen”, toch ook om ontsnapping tegen te gaan.

Ad. 4) Overlijden kort voordat zijn straf van 3 jaar erop zat. Het zou speculeren zijn, zolang zijn doodsoorzaak (nog) niet bekend is. Albert was bij zijn overlijden ongehuwd.

Wordt mogelijk vervolgd.

Veroordeeld tot de kruiwagenstraf voor een onderbroek
Het vonnis van Albert de Mos die werd veroordeeld tot de kruiwagenstraf.
Archiefstukken vinden | Door het ijs gezakt | Een opmerkelijke familie | Vaak verhuizen was normaal | Genealogie Online
Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief


Ieder kwartaal
Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Wil je ook de nieuwsbrief?


Zo gebruik je de akte checklist
peter de mos

Ik ben een zeventigplusser, getrouwd, heb 2 dochters en 3 kleinkinderen. Ik hou me al jaren bezig met stamboomonderzoek. Eerst vanaf fiches op gemeentehuizen, maar tegenwoordig online.

Ik heb meerdere stambomen op genealogieonline staan, maar de belangrijkste gaat over de Scheveningse “Mossen”.

Voor mijn werkgever mocht ik financiële producten van concurrenten analyseren en daarover rapporten opstellen. Ook toen gold, dat je niets zomaar moest aannemen, maar altijd de achterliggende informatie moest controleren op mogelijke onjuistheden.

Dat laatste doe ik bij mijn stamboomonderzoek dus ook, met check en dubbelcheck, aan de hand van meerdere aktes en bijlagen.

Juist die bijlagen maken het stamboomonderzoek extra interessant. Het vertelt je net iets meer over een bepaald persoon, dan alleen wat datums en het laat je ook in de geschiedenis duiken, waardoor je kennis wordt verbreed.

Zoek je voorouders op Open Archieven

Zoek je voorouders op MyHeritage

NL_FTFCbanners_480320_01.png

Lees ook...