Klachten en vuile laster! – Uit de kranten van vroeger

In de kranten van vroeger werden regelmatig klachten en berichten over ‘vuile laster’ geplaatst.

Grappige, maar ook schrijnende berichten laten de irritaties, gedachten en ergernissen van onze voorouders zien. Niet alleen om hun eigen straatje (wellicht terecht) schoon te vegen, maar ook om even flink hun hinder te spuien.

Vuile gemene lasterpraatjes

Een echtgenoot die een beloning uitreikt aan diegene die wijzigingen kan geven over ‘vuile, gemeene lasterpraatjes aangaande mijn vrouw’. Dat moet gedaan zijn uit ware liefde!

Zo ook van de heer Appelboom. Hij looft een beloning uit van 100 gulden aan diegene die het bewijs kan leveren van ‘vuige laster’ waarmee de lasteraar zijn levensgeluk wil verwoesten.

Maar er waren ook koppels die elkaar zwart maakten: Franz plaatst het bericht ‘Elkeen wordt gewaarschuwd geene gelden of goederen aan mijne Echtgenoote, Johanna Koppel af te geven’.

Onderaan het bericht vinden wij een bericht van de betreffende Johanna: ‘De ondergeteekende deelt mede, dat zij met hare kinderen de echtelijke woning heeft verlaten’. Wat zal zich daar een drama hebben afgespeeld.

Klachten over weinig fatsoen

In de kranten van vroeger stonden niet alleen ‘vuile laster’, maar ook klchten over ‘weinig fatsoen van een dame uit de stad om ALLEEN een heer te ontmoeten’.

Of klagen over straatrumoer, autogetoeter, radiohinder. ‘Al die euvelen, welke in onzen modernen tijd onze zenuwen beproeven, laten wij er het onze toedoen om ze zooveel mogelijk te beperken’.

Snuffel door online familieberichten
Duik in je verleden
Moet je nog wel een archief bezoeken?
Ben je op zoek naar je biologische vader?
Latijn voor genealogisch onderzoek
Familie interview voor je stamboom
Verschil overlijden en begraven
Smullen van oude filmbeelden
‘Kranten van vroeger – Klachten en vuile laster!’

Bron images: Delpher.nl

kranten klachten en vuile laster
7 jan 1899 – Nieuws vd Dag
Deel dit artikel op

Ga naar de auteurspagina

Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief

Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Tip: Zo gebruik je de akte checklist

Interessante artikelen

Aan de slag met zoeken

yory
Deel dit artikel op