Lijst met afkortingen van geloofsovertuigingen

Zodra je voor je stamboom op zoek gaat naar gezins- of persoonskaarten, krijg je te maken met de afkortingen van geloofsovertuigingen.

afkortingen geloof pixabay
Foto: Pixabay

Het is nu niet meer voor te stellen, maar die informatie werd toen gewoon genoteerd bij je persoonsgegevens.

Persoonlijk vind ik het zeer interessant bij welke kerk mijn voorouders hoorde, daarbij of zij kerkgangers waren of niet.

In ieder geval tot de lijn van mijn grootouders waren zij geen actieve kerkgangers meer. Met uitzondering van mijn oma Lippens (Morison), zij was streng Luthers.

Altijd veel ruzie door het geloof

Door deze registraties ben ik er achter gekomen dat de gezinnen van mijn grootouders maar liefst vier verschillende religies hadden. Nu begrijp ik pas waarom er altijd ruzie was tussen de familie en schoonfamilies!

En juist door de strengheid en ruzies in de voorgaande generaties, hebben mijn ouders er voor gekozen om hun mij en mijn zus Wilma ‘vrij’ op te voeden.

Lijst met geloofsovertuigingen en hun afkortingen

Kom jij op documenten afkortingen tegen van religies waarvan je niet weet welke geloofsovertuiging dit is? Check dan deze lijst.

A – B

A
Apostolische Gemeente
AE
Anglicaans-Episcopale Kerk
Advent
Nederlandse Vereniging van Zevendedags Adventisten
AI
Afgescheiden Israelitische Gemeente
AngEpisc
Gemeente der Anglicaanse Episcopale Kerk
AnthropV
Anthroposofische vereniging in Nederland
Ap
Apostolische Gemeente
ApGen
Apostolisch Genootschap
Bapt
Baptisten (Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland)

C – D

CA
Christelijk Afgescheiden Gemeente
CE
Christelijk Evangelische Gemeente
CG(K)
Christelijke Gereformeerde Kerken
ChrAfg
Christelijk Afgescheiden Gemeente
ChrEv
Christelijk Evangelische Gemeente
ChGemRV
Christengemeenschap Beweging tot religieuze Vernieuwing
ChrSc
Christian Science (First Church of Christ Scientist)
D
Doopsgezinde Gemeente (Menonieten)
DE(v)
Duits-Evangelische Gemeente

E

EngPresb (EP)
Engelse Presbyteriaanse Gemeente
EvBrGem (EB)
Evangelische Broedergemeenschap (Hernhutters)
EvL / EL
Evangelisch Luthers Kerkgenootschap
Als ik goed doe, dan voel ik me goed; als ik slechte dingen doe, dan voel ik me slecht, en dat is mijn religie.’
Abraham Lincoln, Amerikaanse president (1809-1865


G

GedChr (GGC)
Gemeente van Gedoopte Christenen
GerGem (GG)
Gereformeerde Gemeente
GerK (GK)
Gereformeerde Kerken in Nederland
GerKvrij
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
Gero/hKr (GOK)
Gereformeerde Gemeente Onder het Kruis
GPMB
Geredja Protestant Maluku di Belanda (Noodgemeente van de Molukse Protestantse Kerk in Nederland)
GPMDD
Geredje Protestant Maluku Djama’at Darurat (Noodgemeente van de Molukse Protestantse Kerk)
GPMT
Geredja Protestant Maluku Tenggara (Zuidoost Molukse Protestantse Kerk)

H

HAZ (HA)
Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk
HAZEA
Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen
HdlDag
Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen, Mormonen genoemd
HEvL (HL)
Hersteld Evangelisch Luthers Kerkgenootschap
HumV
Humanistisch Verbond

I – J – L

IndProtK
Indisch Protestantse Kerk
JehGet
Jehova’s Getuigen
LdH (LH)
Leger des Heils
LI
Liberaal Joodse Gemeente

M – N

Moh
Mohammedaans Kerkgenootschap
MolEvK
Molukse Evangelische Kerk
NH
Nederlands/Nederduits Hervormde Kerkgenootschap
NI
Nederlands Israëlisch Kerkgenootschap
NLdH
Nederlands Leger des Heils
NprotB
Nederlandse Protestanten Bond
NSK
Nederlands Spiritueel Kerkgenootschap
NwApK
Nieuw Apostolische Kerk in Nederland

O – P – Q

ObisCl (OC, OK)
Kerkgenootschap der Oud Bisschoppelijke Cleresie
OGerGem (OG)
Oud Gereformeerde Gemeente
OgerK (OGK)
Oud Gereformeerde Kerk
OrthKath
Orthodox Katholieke Kerk
PI
Portugees Israelitisch Kerkgenootschap
PinkGem
Pinkstergemeente (ook wel genaamd “Gemeente Gods” of “Christelijke Gemeenschap Gemeente Gods” of “Volle Evangelie Gemeente”)
Quaker
Genootschap der Vrienden / Quakers

R – S

Rem (R)
Remonstrantse Broederschap
RK
Rooms Katholiek Kerkgenootschap
RosFel
The Rosicrusian Fellowship
RozKr
Het Rozekruizers Genootschap / Lecotrium Rosicrucianum
SchGem (S)
Schotse Gemeente
Soefi
Soefi-beweging
Swed
Swedenborgianen (ook wel genaamd “Leden van de Kerk van het nieuwe Jerusalem”, “Leden van het Swedenborggemeenschap”, “De Nieuwe Kerk” of “Nova Hieroslyma”)

T – Z

ThGem (ThV)
Theosofische Gemeente / Vereniging
VergGel
Vergadering der Gelovigen, ook wel Darbisten genoemd
VrEv
Vrije Evangelische Gemeente
VrGer (VG)
Vrije Gereformeerde Gemeente
VrKath
Vrije Katholieke Kerk
Wgem (W)
Waalse Gemeente
WH
Waals Hervormd
ZA
NL Vereniging van Zevende-dags Adventisten
ZendGem (Z)
Zendingsgemeente

Bron: Bevolkingsregister Stadsarchief Amsterdam

Personeel zoeken bij de NL Spoorwegen | Deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse | Wie roddelde er?!
Over de WIC
Mag je aannames doen?
Noteer de godsdienst
Maak een kruiswoordpuzzel
Aan de slag met Molenaars
Cellulaire herinneringen
KNIL Interneringskaarten
Het Brabants Archief
Wat is een attestatie?
‘Lijst met afkortingen van geloofsovertuigingen’
Webinars en Live Overzicht handleidingen Kranten van vroeger
Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Tip: Zo gebruik je de akte checklist
Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief

Je ontvangt maandelijks nieuwe artikelen

Interessante artikelen

Aan de slag met zoeken

yory