Volg Yory op Facebook Twitter Pinterest YouTube LinkedIn

Missie | Team Yory | Contact | Nieuwsbrief

Nederlands NL English EN Français FR Deutsch DE Bahasa Indonesia ID

Leden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (ILVB)

In de archieven van het BHIC zijn de registers te vinden van de leden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.

Leden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (ILVB)
Bron: BHIC, de eerste leden van de Broederschap

De Illustre Lieve Vrouw Broederschap (ILVB) is een oecumenisch genootschap wat in 1318 opgericht in het Zwanenbroedershuis in ‘s-Hertogenbosch. De reden van de oprichting was de Mariaverering in de stad. Tot op de dag van vandaag hebben de leden een belangrijke positie in de maatschappij.

De Zwanenbroeders

De naam Zwanenbroeders in ontstaan in 1488 omdat zwaan vaak op de menukaart stond die geschonken werd door een hoog adellijk lid. Tijdens de eerste twee eeuwen was de groei van het broederschap enorm.

Maar begin 16e eeuw liep dit fors terug, mede omdat de toelating werd aangepast omdat Willem van Oranje lid was geweest. Nu mochten er zowel (18) Katholieke als (18) Protestante leden zijn. Enkele leden van het Koninklijk Huis waren ook (en zijn nog steeds) lid van het ILVB.

Wat vind je in deze registers?

Gelukkig zijn in 2009 delen van archief van de Illustre Lieve Vrouw Broederschap gescand en delen getranscribeerd. Dit zijn de

  • Jaarrekeningen (1329-1620),
  • Wapenboeken (1318-2009), vanaf 1318 tot heden de familiewapens der gezworen broeders.
  • Koorboeken (1529-1587, niet doorzoekbaar).

In de jaarrekeningen zitten niet alleen de financiële stukken, maar ook de inschrijving van alle leden. Denk aan het intreegeld of doodschuld (kosten voor begrafenis). Deze liepen voor een heel jaar vanaf de zaterdag voor feest van Sint-Jan de Doper (24 juni). Als erin de kolom van het jaar ‘1500’ staat, loopt dat dus tot de zaterdag vóór 24 juni 1501.

‘Alle mensen worden broeders, waar uw zachte vleugel toeft.
Friedrich von Schiller, Duits dichter en toneelauteur (1759-1805)


In de kolom ‘rekeningpost’ staan de namen. In de andere kolommen staan ook de plaats van herkomst, titel, beroep (indien genoteerd, anders is het bijna altijd ‘s-Hertogenbosch). Soms is het niet helder of er een beroep staat vermeld of dat het een deel van een naam is. Als er bij de titel ‘heer’ staat, is die persoon altijd van adel of geestelijke stand.

Let op de plaatsnamen

In het register zijn de plaatsnamen omgezet naar de tegenwoordige namen. ‘de Graaff’ is Grave, Swol is Zaolle, Groeningen is Groningen. Omdat het niet duidelijk is of Trajectum Utrecht of Maastricht is, zijn beide ingevuld. De herkomst van een persoon is hier lastig te bepalen. Want kwam Jan Willemszoon van Amsterdam, of was dat zijn volledige naam? Hier kan je wel een serieuze aanname maken dat hij (of zijn voorouders) uit Amsterdam kwamen, maar in het register is ervoor gekozen het bij de naam te laten.

Bronnen voor onderzoek

Open Archieven

ILVB Register

Het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap uit Den Bosch bestaat 700 jaar

Verder lezen?
  • Het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, Wikipedia
  • Informatie over het register, BHIC
Comportementboeken Zeevaart
Spitten door patentregisters
Slot Grimhuysen in Ulvenhout
De Leidse bonboeken
Leden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (ILVB)
Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief


Ieder kwartaal
Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen?


Zo gebruik je de akte checklist
over yolanda lippens

Ik ben de oprichtster van Yory. Een uit de hand gelopen hobbysite over mijn stamboomonderzoek en familiegeschiedenis met de bevindingen die ik online wilde delen. Met een groei van honderden artikelen over brede categorieën, heeft Yory inmiddels tienduizenden bezoekers per maand. Sinds 2022 wordt Yory versterkt door een team van auteurs met ieder zijn eigen specialiteit op genealogie gebied. Ik glunder dagelijks van trots en dankbaarheid.

Verder schrijf ik graag over dingen waar ik gelukkig van word. Over natuurlijk stamboomonderzoek, voorouders en mijn leven. Alles educatief en oplossingsgericht bedoeld. Want ook daar word ik gelukkig van. Mijn privé columns zijn korte waargebeurde verhalen. Maar dan wel met een vleugje drama en gedrenkt in humor. Zo ben ik dan ook wel weer.

Wil je de bewijsvoering van mijn stamboom zien?
Hier vind je al mijn aktes: https://www.yory.nl/stamboom-aktes-delen-doe-je-zo/

Zoek je voorouders op MyHeritage

NL_FTFCbanners_480320_01.png

Zoek je voorouders op Open Archieven

Lees ook...