Wat zijn en waar vind je Memories van Successie?

Memories van Successie zijn niet het eerste waar je aan denkt bij genealogie. Maar ze kunnen super belangrijk zijn bij je stamboomonderzoek.

memories van successie
‘Lecture den testament’ Daumier, museum Parijs, 1853

Wat zijn Memories van Successie?

Vanaf 1818 moesten in Nederland erfgenamen belasting betalen over hun erfenis (successierecht).

Om de hoogte van dat bedrag te bepalen, werd er na het overlijden van iemand, een ‘memorie van successie’ opgesteld.

Dit moest binnen 6 maanden na het overlijden gebeuren.

Als je zo’n document vindt, dan geeft het aan of je voorouders financieel goed in hun slappe was zaten.

De notaris vertelt

In de begeleidende tekening leest de notaris het testament voor. De vrouw links reageert heel blij.

De mannen zie je reageren met open ogen, de middelste behagelijk, en de laatste durft het nog niet te geloven.

De notaris vertelt ze namelijk wat de waarde van de erfenis is, en wie de erfgenamen zijn.

Degene die volgens de overledene niet deugden, viste achter het net!

‘Zeg nooit dat je iemand kent vooraleer je met hem een erfenis hebt gedeeld.’
– Johann Kaspar Lavater (1741-1801) Zwitsers predikant en wijsgeer

Welke informatie bevat een Memorie van Successie (MvS)?

De gegevens die op een MvS staan is zeer interessant. Je vindt er namelijk:

Waar vind je de Memories van Successie?

Vrijwel ieder archief bezit Memories van Successie. Veel archieven hebben ze online staan waarbij je moet bladeren, want nog niet alles is geïndexeerd (doorzoekbaar op naam).

Maar het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) heeft een primeur op dit gebied. Zij hebben alle Memories van Successie van 1818-1927 online doorzoekbaar gemaakt.

Dit is een enorm project geweest; er zijn bijna 1000 archiefdozen met 230.000 Memories, wat totaal 600.000 scans zijn!

Naast deze klus, zijn ze ook bezig om de voorlopers van de MvS te scannen. Dit zijn de ordonnanties op de successiebelasting. Deze zijn al wel op naam te doorzoeken, en komen ook online.

De Memorie van Jhr. Mr. Joan de Jonge van Zwijnsbergen

Een mooi voorbeeld is de uitgebreide MvS van Jonkeer Mr. Joan de Jonge van Zwijnsbergen. Hij was kamerheer en jachtmeester van de koning. Zijn Memorie van Successie bestond uit maar liefst 40 pagina’s!

In zijn erfenis staan stallen, een koetshuis, paarden, rijtuigen, lusttuin, goederen en huizen in diverse plaatsen, boomgaarden, aandelen, obligaties en contanten.

De erfgenamen moesten een belasting betalen van maar liefst 2.043 gulden (23.000 euro!).

Dit was duidelijk een complexe Memorie van Successie waarbij het om veel geld ging. Uiteraard waren er ook simpelere memories waarbij alleen kinderen werden ‘achtergelaten‘.

Lees ook:

De cholera in Amsterdam
Mijnheer de Redacteur!
Hilarische spotprenten
Het dagelijks nieuws
Maak een Genealogie Startpagina
Actiepunten voor je stamboom
Stamboom toevoegen aan een collectie
Handleiding stamboomonderzoek
Over Yolanda Lippens
Lid van genealogie vereniging
Soorten stamboomonderzoek
Doe een familie uitje

Documenten archiverenFamilieverhaal schrijvenOude beroepenOnwettige kinderenGratis checklist

‘Wat zijn en waar vind je Memories van Successie?’

MvS Amsterdam MvS Brabant MvS Drenthe MvS Friesland MvS Groningen MvS Leiden e/o MvS Limburg MvS Overijssel MvS Utrecht MvS CBG Oost Indië

Webinars en Live Overzicht handleidingen Kranten van vroeger
Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Tip: Zo gebruik je de akte checklist
Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Je ontvangt maandelijks nieuwe artikelen


Interessante artikelen

yory