Volg Yory op Facebook Twitter Pinterest YouTube LinkedIn

Missie | Team Yory | Contact | Nieuwsbrief

Nederlands NL English EN Français FR Deutsch DE Bahasa Indonesia ID

Er is een verschil tussen overlijden en begraven

Een van de meest voorkomende fouten bij stamboomonderzoek, zeker voor 1811, is de verwisseling van het verschil tussen overlijden en begraven.

verschil-overlijden-begraven-yory
Eigen foto, begraafplaats St. Augustine, Florida

Je werkt liever met een overlijdensdatum, want vroeger konden er dagen tot weken tussen een overlijden en begraven zitten.

Dit kon diverse redenen hebben, denk b.v. aan de weersomstandigheden of als er geen pastoor was door b.v. geloofsvervolgingen.

Daarbij kwam het ook voor dat men in begraafboeken geen datum vermeldde, maar alleen een weeknummer. Hoe kom je dan achter de echte overlijdensdatum?

De échte overlijdensdatum

Leiden heeft als enige heeft een aparte overlijdensboeken bijgehouden over de periode 1690-1790, ‘de Nederlandse Leeuw’.

Maar dit is alleen een overzicht van ambtenaren, of mensen die behorende tot de betere stand. Mensen die het dus financieel beter hadden, zoals zelfstandigen en de wapenschilden.

De arme man in de straat, wever, spinner, metselaar of schoenlapper, zal men daarin niet vinden. Er staan wel overlijdensdata op grafzerken en -monumenten, maar deze registreerde ze verder niet in de boeken.

De dood kan ons wat we beleefd hebben niet ontnemen, zij kan ons alleen de toekomst ontnemen, die niet bestaat.
Epicurus


Notariële aktes, belastingregisters

Pas vanaf 1778 werden er in notariële aktes voor boedelinventarisaties, erfenissen, scheidingen en getuigenissen, werd zowel de overlijdensdatum als leeftijd vermeld. Helaas werd dit gebruik maar tot 1805 volgehouden, en dan nog maar in een paar registers.

Een andere bron om de overlijdensdatum te achterhalen zijn de belastingregisters, de ‘Collaterale Successies’. Deze belasting werd geheven op nalatenschappen.

Deze moest alleen betaald worden door aan- of bloedverwanten, zoals neven, nichten, en zelfs de partners. De kinderen hoefden geen belasting over de erfenis te betalen.

Vermelding in schuttersboeken

verschil overlijden begraven

Er zijn ook nog de schuttersappoinctementen die sinds 1592 zijn ingevoerd. Wanneer een jongeman 18 jaar werd, en aan alle eisen voldeed:

  • inwoner van het dorp of stad
  • gegoedheid
  • lichamelijk en geestelijk geschikt

werd hij met voor- en achternaam in de ‘stedelijke schutterij’ opgenomen.

Als men om principiële geloofsredenen niet in de schutterij opgenomen wilde worden, kon me tegen een fiks bedrag vrijstelling krijgen.

In het schuttersboek werd alleen een overlijdensdatum vermeld als de schutter in de tijd van zijn schuttersplicht, voor zijn 60e jaar was overleden.

Dus als de persoon was vertrokken of ouder werd dan 60, staat hij niet vermeld.

Overlijdensdata in lijfrenten

In de bronnen van lijfrenten – vanaf 1352 – kan met ook overlijdensdatums van voorouders vinden. Dit waren namelijk polissen die men afsloot op het leven.

Hierbij was dus een overlijdensdatum nodig om de rente te berekenen vanaf het geboortejaar. Hier werden overigens veel fouten ingemaakt, die menig onderzoeker tot wanhoop hebben gedreven.

Klappers op naam

In deze boeken werden niet alleen data vermeld, maar ook de woonplaatsen. Pas vanaf 1686 ging men klappers op naam invoeren.

Hou er wel rekening mee dat in dit soort archieven, naast het Oud Nederlands, de handschriften moeilijk leesbaar kunnen zijn. Het mag duidelijk zijn dat tijdens epidemieën en rampen de notarissen het zeer druk hadden!

Vermeld je vondst altijd in je softwareprogramma en in je checklist. Maak hierin een aparte kolom b.v. SPEC (speciaal), waarbij je in de notities vermeld om wat voor document het gaat.

Conclusie

Let goed op het verschil tussen overlijden en begraven. Bij een vastloper kun je in deze bronnen de overlijdensdata vinden van jouw voorouder, die nergens anders genoemd worden.

Er zijn diverse bewijzen dat personen eerder begraven bleken te zijn dan de overlijdensdatum in het lijfrenteregister. Controleer daarom altijd meerdere bronnen. Een begraafdatum is altijd anders dan een overlijdensdatum.

Boedelpapieren zeggen veel | Van rijk naar arm | Stamboom publiceren | Wie onderzoekt wie? 
Is een beeldbank nuttig?
Uitspraken voor doodgaan
Muziek van je voorouders
De Akte Inspirator
Fout in duplicaat akte
Genealogie Werkbalk
Vaarwel Nederland!
Akte van Admissie
Oude foto’s vinden
Familie interview doen
‘Het belangrijke verschil tussen overlijden en begraven’

Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief


Ieder kwartaal
Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen?


Zo gebruik je de akte checklist
over yolanda lippens

Ik ben de oprichtster van Yory. Een uit de hand gelopen hobbysite over mijn stamboomonderzoek en familiegeschiedenis met de bevindingen die ik online wilde delen. Met een groei van honderden artikelen over brede categorieën, heeft Yory inmiddels tienduizenden bezoekers per maand. Sinds 2022 wordt Yory versterkt door een team van auteurs met ieder zijn eigen specialiteit op genealogie gebied. Ik glunder dagelijks van trots en dankbaarheid.

Verder schrijf ik graag over dingen waar ik gelukkig van word. Over natuurlijk stamboomonderzoek, voorouders en mijn leven. Alles educatief en oplossingsgericht bedoeld. Want ook daar word ik gelukkig van. Mijn privé columns zijn korte waargebeurde verhalen. Maar dan wel met een vleugje drama en gedrenkt in humor. Zo ben ik dan ook wel weer.

Wil je de bewijsvoering van mijn stamboom zien?
Hier vind je al mijn aktes: https://www.yory.nl/stamboom-aktes-delen-doe-je-zo/

Zoek je voorouders op MyHeritage

NL_FTFCbanners_480320_01.png

Zoek je voorouders op Open Archieven

Lees ook...