Volg Yory op Facebook Twitter Pinterest YouTube LinkedIn

Missie | Team Yory | Contact | Nieuwsbrief

Nederlands NL English EN Français FR Deutsch DE Bahasa Indonesia ID

Recente persoonsgegevens vinden is niet gemakkelijk!

Het vinden van recente persoonsgegevens is voor ons als onderzoeker nooit eenvoudig geweest. En de huidige privacywetgeving heeft het bekomen van deze gegevens er dan ook niet makkelijker op gemaakt.

recent-pxhere-ivl-yolanda-lippens-yory.jpg
Bron: Pxhere

In Nederland worden de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten na respectievelijk 100, 75 en 50 jaar openbaar. En veruit het grootste deel van deze akten is dan ook naar het archief overgebracht en vaak ook al digitaal.

België

In België is dit anders, hoewel daar ook dezelfde termijnen gelden. Lang niet al deze akten zijn overgebracht naar het rijksarchief, en gedigitaliseerd al helemaal niet. Wel zijn er enkele uitzonderingen op de regel zoals Made in Aalst of de archiefbanken van Van den Broele.

Het vinden van gegevens buiten deze openbaarheidstermijnen is zowel in België als in Nederland nog veel moeilijker. Wel vaker zal je je af hebben gevraagd hoe je toch aan deze gegevens kan geraken. Het kan soms lastig zijn je weg te vinden in alle mogelijkheden die er zijn.

Meer dan 100, 75 en 50 jaar geleden opgemaakt

In Nederland kan je bij veruit de meeste lokale en regionale gegevens de akten van de burgerlijke stand raadplegen die mee dan
– 100 jaar (voor geboorten),
– 75 jaar (voor huwelijken en echtscheidingen) en
– 50 jaar (voor overlijdens) zijn opgemaakt, dit vormt doorgaans geen probleem.

Maar in België daarentegen is de situatie heel anders.

Op FamilySearch vind je globaal genomen enkel de akten van de burgerlijke stand tot 1920 of 1930. Recentere akten zijn digitaal niet te raadplegen. Bij het rijksarchief gaan de akten vaak zelfs enkel tot 1900 of 1910, omdat men daar nog altijd de gegevens en akten moet aanvullen.

Raadpleeg je familie

Een bron bij uitstek om wat meer recente gegevens te verkrijgen is het raadplegen van je eigen familie. Daartoe kan je nog het beste bij de wat oudere familieleden te rade gaan. Zij kennen vaak ook de kinderen van hun broers en zussen. Zij kunnen jou dan veel vertellen over hoe jouw directe familie eruitziet en welke generaties er allemaal zijn.

Vraag ook zeker of zij nog in het bezit zijn van een familiebijbel of een trouwboekje. Hierin werden vaak de geboorte- en doopgegevens van de kinderen aangetekend en ook de geboorte- en huwelijksgegevens van de ouders. Sommige trouwboekjes vermelden tevens de naam van de parochie of kerkgemeente waar de doop of het huwelijk heeft plaatsgevonden.

Hoewel de ervaring soms het tegendeel bewijst, zijn sommige gemeenten erg dienstbaar. In Nederland zijn er diverse gemeenten die zonder enige moeite een persoonskaart of woningkaart van je voorouders of (overleden) familieleden verstrekken. Persoonskaarten bieden veel interessante gegevens, hierop wordt later nog ingegaan.

Ook woningkaarten zijn beslist de moeite. Deze kaarten vormen een waardige opvolger van het Nederlandse bevolkingsregister. Ze zijn bij het Stadsarchief Amsterdam zelfs via de website raadpleegbaar in tegenstelling tot veruit de meeste andere gemeenten.

Ook in België zijn er diverse gemeenten die er geen probleem van maken om je een uitsnede uit het bevolkingsregister van een bepaalde (overleden) persoon te sturen. Eventueel met het afdekken van de gegevens van nog levende personen. Het beste kan je deze gegevens bij gemeenten opvragen zonder melding te maken van enige wettelijke regeling. Dan is men vaak eerder geneigd medewerking aan je verzoek te verlenen.

Familieadvertenties, doodsbrieven, bidprentjes

Een andere vaak nuttige bron om meer recente persoonsgegevens te vinden zijn familieadvertenties, doodsbrieven en bidprentjes. Familieadvertenties kunnen bij het Centraal Bureau voor Genealogie gevonden worden, door te zoeken in hun databank “CBG Verzamelingen”.

Deze databank bevat familieadvertenties vanaf globaal 1900 tot aan dit moment. Maar slechts die tot aan het jaar 2000 zijn omwille van de privacy openbaar. In deze databank vind je ook een grote collectie bidprentjes, in België ook wel doodsprentjes genoemd.

Grasduinen in databanken

Andere interessante databanken voor bidprentjes zijn bijvoorbeeld die van Familiekunde Vlaanderen, de Nederlandse Genealogische Vereniging, Genealogie Online en nog diverse andere, waaronder die van lokale heemkringen en van genealogische verenigingen en archieven. Vergeet ook zeker niet om eens een kijkje te nemen op Delcampe of Marktplaats, daar worden met regelmaat bidprentjes (en ook trouwboekjes) aangeboden.

Ook doodsbrieven, in Nederland rouwkaarten genoemd, zijn beslist een interessante bron voor je genealogisch onderzoek. Deze zijn wel minder vaak op het internet te vinden. Voorbeelden van databanken waar je doodsbrieven kan vinden zijn Familiekunde Vlaanderen, Mensenlinq of Online Familieberichten.

De burgerlijke stand in oude kranten

Wellicht niet iets waar je direct aan denkt bij het vinden van recente gegevens, maar oude kranten zijn beslist de moeite waard. In veel oude kranten werd vanaf eind negentiende eeuw tot aan soms wel de jaren ’60 van de twintigste eeuw vaak een rubriek “burgerlijke stand” opgenomen.

Hierin werden alle geboorten, huwelijken, echtscheidingen en overlijdens compleet met naam, voornaam en datum in een gemeente of regio opgesomd. Een uitstekende bron om je gegevens aan te vullen die vanwege niet-openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand (minder dan 100, 75 en 50 jaar oud) nog niet te achterhalen zijn.

Persoonskaarten en -lijsten

Enkel in Nederland is deze bijzonder interessante en aan gegevens rijke bron bewaard gebleven. Vanaf 1939 werden ter vervanging van het systeem van bevolkingsregisters zogenaamde persoonskaarten aangelegd. Op deze kaart werd van iedere Nederlander aangetekend wie zijn ouders waren, met wie hij getrouwd was, wat zijn beroep was, waar hij sinds 1939 woonachtig was en wie zijn kinderen waren en met die wie zijn kinderen getrouwd waren.

In oktober 1994 is men in Nederland met dit systeem gestopt en sindsdien wordt alles digitaal geregistreerd. Eerst in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en later in de Basisregistratie personen (BRP). Deze persoonskaarten zijn vanaf minimaal twee stuks tegen betaling bij het Centraal Bureau voor Genealogie aan te vragen.

Aanvraag is enkel mogelijk voor personen die langer dan drie jaar geleden zijn overleden. Van personen overleden na 1994 krijg je enkel een digitale persoonslijst (uittreksel GBA/BRP) toegestuurd.

Facebook en andere sociale media

Omdat we toch ook een beetje in onze eigen tijd moeten blijven. Facebook met name, maar ook zeker sommige andere sociale media, bieden ons soms enkele kleine hoeveelheden nieuwe persoonsgegevens om je stamboom voor de recentere generaties mee aan te vullen.

Sommige mensen hebben op hun Facebookprofiel namelijk hun geboortedatum en -plaats en soms ook wel eens hun huwelijksdatum opgenomen. Zonder dat je er erg in hebt biedt Facebook daarmee toch nog een extra bron om deze recentere persoonsgegevens te verzamelen.

Conclusie

Kortom, hoewel de privacywetgeving het vinden van recente persoonsgegevens enigszins heeft bemoeilijkt, zijn er nog diverse manieren om toch aan recente gegevens voor je onderzoek te komen.

Bronnen voor onderzoek

Belgische krantenbanken Overzicht krantenbanken Delcampe Bidprentjesdatabank Werner Bidprentjes NGV Bronnen voor bidprentjes Marktplaats Bidprentjes Bidprentjes GenealogieOnline Bidprentjes CBG Bidprentjes Familiekunde Vlaanderen Mensenlinq Doodsbrieven Familiekunde Vlaanderen Familieadvertenties CBG Familieadvertenties

Meer lezen of zien?

Hoe de achternaam Gerssen veranderde
Stamboomonderzoek, lui of hard werken?
Registraties van de Huiszittenhuizen
Ancestor Tree Manager
Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief


Ieder kwartaal
Download gratis de akte checklist

Download gratis de akte checklist

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen?


Zo gebruik je de akte checklist
indie-v-lieshout3.png

Indie van Lieshout (Tilburg, 30 september 1996) is onderzoeker met juridische en historische achtergrond. Daar ik van Nederlands-Belgisch-Duitse afkomst ben, interesseer ik me sterk voor de geschiedenis van deze drie landen. Gedurende bijna tien jaar heb ik ruime ervaring opgebouwd bij het doen van archief- en familiehistorisch onderzoek in Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Mijn specialismen zijn het doen van onderzoek naar interessante en minder gekende negentiende- en twintigste-eeuwse bronnen in Zuid-Nederland en Vlaanderen, onder meer ter verdieping van familiehistorisch onderzoek en daarnaast het doen van archiefonderzoek in het kader van juridische onderwerpen. Ook leverde ik diverse bijdragen aan het werk van archieven, heemkringen en andere historische websites en projecten, vaak ook in het kader van familiegeschiedenis.

Zoek je voorouders op MyHeritage

NL_FTFCbanners_480320_01.png

Zoek je voorouders op Open Archieven

Lees ook...